תוכנית המכרזים של משרד השיכון – לעג לרש

במסגרת מכרזי "מחיר למשתכן", שבהם מחיר הקרקע מופחת, זוכה היזם שמציע את המחיר הסופי הנמוך ביותר לדירה, ולכן הציפייה היא שמחיר הקרקע יהיה זול אף הוא. אלא שמסתבר שלא כך הוא הדבר. מאת: דוד רפאל בגלובס פורסם השבוע כי מתוצאות מכרזים רגילים שנערכו לפני כחצי שנה בראש העין, עולה כי המחירים הזוכים ליחידת קרקע היו…