מדאיג: צניחה בהתחלות הבנייה ברבעון השני

בגלובס פורסמו נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המעידים על צניחה של 23% בהתחלות הבנייה ברבעון השני. לדעתו של שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס, כי "הקושי בליווי בנקאי של היזמים נותן את אותותיו על האטה יחסית של קצב הבנייה, אולם אני מאמין כי גם בנושא זה תבוא הקלה מאת: דוד רפאל ברבעון השני החלו בבניית 9,237 יחידות …

מדאיג: צניחה בהתחלות הבנייה ברבעון השני לקריאה »