קבוצות רכישה – מיסוי

מחירי עליית הדירות הביאו רבים להתארגן בקבוצות רכישה כדי להוזיל את עלות הדירה שלהם. בעקבות עליית מחירי הדירות והרצון של הממשלה למנוע עוד בועת נדל"ן שלא ניתן יהיה לשלוט עליה היא ערכה מספר תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין (מס' 69) הנוגעים לקבוצות רכישה והמיסוי עליהם.

מאת: דוד רפאל

הגדרת קבוצת רכישה

סעיף 1 לחוק מגדיר קבוצת רכישה באופן הבא – "קבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת זכות במקרקעין ולבנייה על הקרקע של נכס שהוא אחד המפורטים להלן, באמצעות גורם מארגן  ובלבד שהרוכשים מחויבים למסגרת חוזית : (1) נכס שאינו דירת מגורים; (2) נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים". המרכיב החשוב לעניין הגדרת "הגורם המארגן" הוא: מי שפועל בעצמו או באמצעות אחר לארגון קבוצת הרוכשים לצורך הרכישה והבנייה, והכל בתמורה (גם עבור כסף). למספר החברים בקבוצה יש חשיבות, אך המחוקק לא הגביל את מספרם אלא קבע כי מספרם לא יהיה גורם מכריע לסיווג הקבוצה כקבוצת רכישה, אלא רק לעובדה שיש גורם מארגן המקבל תמורה.

  • מס רכישה לקבוצות רכישה – סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי "מכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה לגבי נכס שאינו דירת מגורים יהא שווי המכירה – שווי המכירה של הנכס הבנוי שאינו דירת מגורים". ובמילים אחרות, תשלום מס הרכישה יהיה לפי שווי הנכס במצבו הגמור וגם במצב שבו קניית הנכס עוד לא מאפשרת בנייה שתיתכן רק בעוד כמה שנים.

  • תשלום מע"מ – סעיף 16 לחוק קובע, כי "במכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה, יש להמציא אישור מע"מ, שהמס המגיע לפי חוק מע"מ בשל המכירה שולם או שניתנה ערובה לתשלומו במועדו". ובהמשך " מכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין תסווג כעסקת אקראי החייבת במע"מ. התיקון גם קובע, כי חבות המס חלה על מוכר הזכות." לכן יש לבדוק היטב אם לאדם המארגן את הקבוצה אין חבות תשלום מע"מ.

 קבוצת רכישה – מאמץ כדאי

הקמת קבוצת רכישה מעידה כי חברי הקבוצה רוצים להיטיב עם מצבם ולרכוש לעצמם דירה בסכומים קטנים משמעותית מן הסכומים שהם נדרשים לשלם לקבלנים. הצטרפות לקבוצת רכישה מאפשרת לחברי הקבוצה להוזיל עלויות והפחתה של מיסים כדי לרכוש את הדירה במחירים הרבה יותר שפויים. לפני שיוצאים לדרך, יש לוודא כי כל חברי הקבוצה מבינים את התהליך שיהיה עליהם לעבור, וכן לשים לב כי החברים השונים מסתדרים אלה עם אלה. יש להכיר את כל הנוהלים והבירוקרטיה המצפה מכם, ולחלק את העבודה בין חברי הקבוצה באופן שהולם את יכולת הניהול שלהם ואת הידע המקצועי שלהם.

דוד רפאל הוא יזם נדל"ן בעלים של רפאל א.ג יזמות בע"מ .

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *